"Är det en pojke eller flicka?"
Illustration till boken "Modiga prinsessor och ömsinta pojkar