"Föräldrars stress vid deltagande i skolans aktiviteter "
Illustration till Du&Jobbet