"Är det Vårdcentralen eller Arbetsförmedlingen?"
Kultursidan i LO-tidningen