" Tiden läker alla sår"
Kultursidan i LO-tidningen