"Det är föräldrarnas fel att barnen har svårt att sitta still"
Illustration till boken "Samling i Förskolan"