"Temaarbete är att göra en resa med barnen"
Illustration till boken "Samling i Förskolan"