" Jag vill att varje samling ska var ett minne för livet"
Illustration till boken "Samling i Förskolan"