Bild ur den animerade filmen "Fotosynsen".
Filmen ingår i utställningen "Kretshopp"
producerad av Technichus i Härnösand