Drömmen är en älg med lika många taggar som en igelkott