Vi kan väl presentera oss med hur många barn vi har
och vad våra män tjänar